Finansiell översikt

Volue finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Volue ASA är engagerad i att investera i egna och förvalta företag och bedriva sin affärsverksamhet inom IT och andra mjukvarutjänster. Företaget är verksamt inom tre segment: Energy, Power Grid och Infrastructure. Energisegmentet levererar lösningar som hjälper kunderna att bemästra energiomställningen genom att möjliggöra digitalisering av värdekedjan för grön energi. Power Grid-segmentet gör det möjligt för kraftdistributörer att stödja elektrifieringen av samhället genom att frigöra flexibilitet och digital hantering av elnätet. Några av dess produktkategorier är Water &; Community Software, Optimization and Trading Software och Construction Software. Majoriteten av bolagets intäkter kommer från segmentet Energy.

Affärs- & IT-System