Finansiell översikt

Columbus finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Columbus A/S är ett IT-tjänste- och konsultföretag. Företaget är engagerat i att designa, utveckla, implementera, uppgradera och underhålla en digital affärsapplikation som hjälper verksamheten att lyckas med digital transformation. Columbus lösningar och tjänsteportfölj levererar end-to-end digitala lösningar som Dynamics, M3, Digital Commerce, Data & Analytics, Customer Experience & Engagement, Strategy and Change och Other Local Business. Företaget betjänar olika branscher, nämligen tillverkning, livsmedel, dryck och process samt detaljhandel och distribution. Bolagens geografiska segment är nämligen Sverige, Danmark, Norge, Storbritannien, USA och Övrigt. Den får de största intäkterna från Sverige.

Affärs- & IT-System