Finansiell översikt

Spir Group finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Spir Group (tidigare Sikri Group) är ett mjukvaruhus som tillhandahåller specialiserad mjukvara och tjänster till den offentliga sektorn och ett ledande företag inom fastighetsdsata, fastighetsteknik och dataekonomi i Norden. Kundbasen spänner över såväl offentlig sektor som privat verksamhet inom fastigheter, bank, försäkring, fastighetsutvecklare, mediaföretag, byggherrar, fastighetsägare, skattebolag, ingenjörer, kraftbolag och tillverkning av byggmaterial.

Affärs- & IT-System