Finansiell översikt

Litium finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Litium AB utvecklar, säljer och levererar produkter och molntjänster som hjälper företag att accelerera försäljningen och stärka kundrelationerna online. Företaget tillhandahåller en lösning till branscher som B2B, detaljhandel och E-Tailer.

Affärs- & IT-System