Finansiell översikt

Enersize finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Enersize Oyj utvecklar en egen programvara för datainsamling och analys av industriella tryckluftssystem som möjliggör energibesparingar. Kunderna består av tillverkare av fordon, glas, papper, kemikalier samt stål- och plattskärmstillverkare.

Affärs- & IT-System