Finansiell översikt

Brilliant Future finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Brilliant erbjuder datadrivna undersöknings- och actionplattformar för kundupplevelse- och medarbetarundersökningar. Med sina verktyg för kundupplevelse- och medarbetarundersökningar hjälper Brilliant sina kunder att mäta, analysera och agera för att de ska kunna fatta beslut som stärker deras affär. Brilliants två huvudmarknader, medarbetarundersökningar och kundupplevelseundersökningar.

Affärs- & IT-System