Finansiell översikt

MapsPeople finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

MapsPeople är ett SaaS-företag inomhuskartläggning och en Google Premier-partner. MapsPeople's marknadsledande lösning, MapsIndoors, hjälper anställda att hitta ett skrivbord eller en kollega på ett stort företagskontor, hjälpa gästerna att navigera till sina platser på arenor, visa lediga parkeringsplatser eller undvika långa köer. MapsIndoors är mer än bara en kartplattform inomhus. MapsIndoors har alla nödvändiga gränssnitt för djup integration med interna och externa live-datakällor och med användning av AI, djupinlärning, datavisualisering är plattformen ett nyckelelement i användarens dagliga verktyg.

Affärs- & IT-System