Finansiell översikt

Cyviz finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Cyviz AS är en global teknikleverantör för omfattande konferensrum, kontrollrum och upplevelsecenter. Företaget har gett den digitala arbetskraften möjlighet att ansluta, visualisera och samarbeta om sina kritiska data. De IT-drivna nyckelfärdiga lösningarna är enkla att driftsätta, hantera och stödja. Det tjänar globala företag och regeringar med kraven på användbarhet, säkerhet och kvalitet, som engagerar människor, uppmuntrar samarbete och påskyndar beslutsfattandet.

Affärs- & IT-System