Finansiell översikt

Modelon finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Modelon grundades 2004 och erbjuder mjukvaruprodukter samt kompletterande konsulttjänster inom industriell matematisk modellering, simulering och analys av komplexa tekniska system som möjliggör för företag att digitalisera, transformera och förbättra sin produktutveckling. Bolaget har en global närvaro med kontor i USA, Japan, Tyskland, Indien och Sverige, med huvudkontor i Lund. Genom sitt molnbaserade prenumerationserbjudande är Bolagets vision att vara den ledande aktören inom simulering och analys (S&A) marknaden för demokratisering och accelerering av modellering- och simuleringsverktyg och därmed möjliggöra för en effektivare produktutveckling.

Affärs- & IT-System