Finansiell översikt

Nosa Plugs finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

FRISQ Holding AB är ett Sverigebaserat företag som arbetar med utveckling av mobila tjänster mellan privatpersoner, apotek, vård och omsorg. Dess mobilapplikation innehåller allmän receptdatabas och gör det möjligt att hantera och beställa recept.

Affärs- & IT-System