Finansiell översikt

Dlaboratory finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

dLab är ett SaaS-bolag sprunget ur omfattande forskning som erbjuder realtidsövervakning och optimering av elnät till operatörer och ägare världen över. Bolaget har ett starkt fäste på den svenska energimarknaden och står nu inför en internationell expansion av Bolagets kunderbjudande som omfattar hårdvara, mjukvara, molnbaserad datalagring och patenterade algoritmer.

Affärs- & IT-System