Finansiell översikt

RISMA Systems finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

RISMA är ett dansk SaaS-företag (Software-as-aservice) grundat 2014 av Lars Nybro Munksgaard. RISMA erbjuder ett heltäckande mjukvarupaket för alla GRC-initiativ (styrning, risk och efterlevnad) - såsom GDPR, ISMS, riskhantering, finansiell kontroll, ISO-standarder - eller något annat GRC-område som behöver strömlinjeformat systemstöd.

Affärs- & IT-System