Börsdata API

Börsdata API (Application Programmer Interface) öppnar upp möjligheten för dig som Pro Medlem, att automatiskt ladda ner data till en egen Applikation, Excel eller Google Sheets.
Du kan ladda ner aktiekurser, bolagsdata, rapportdata och nyckeltal från alla Nordiska bolag.

Api

Varför ett API?

Fördelen med ett API jämfört med Excel/CSV filer är att ditt program laddar ner data i ett dataformat (json) som enkelt kan användas i ett eget system. Vårt API ger dig möjligheten att ladda ner data, men det är ditt program som bestämmer när och hur datan ska användas.

Hur använder jag ett API?

För att använda ett API rakt av, så behöver du en viss programmeringskunskap.
Men du kan även installera våra Excel plugin eller Google Sheets Addon för att hämta data.

Vårt API skickar data i JSON som är ett standardformat för data.
På vår GitHub sida så finns exempel kod i flera programmeringsspråk för att komma igång snabbt.

Gå till Github

Vad behöver jag för att komma igång?

API Key kan endast sökas av Pro med 12/24 månaders direkt betalning.

Du behöver vara PRO Medlem och ansöka om en API Nyckel (API KEY).
API Nyckeln är det du skickar med alla dataanrop och som identifierar dig hos Börsdata.
Du ansöker om API på MinSida under API fliken.

Gå till MinSida

Excel Plugin

Api

Börsdata Excel Plugin är ett plugin som du installerar i Excel.
Excel Plugin gör att du kan ladda ner Aktiekurser, Rapportdata och Nyckeltal direkt till Excel.
Skapa din egna dashboard och ladda in senaste data varje gång du öppnar filen.

Läs mer...

Google Sheets Addon

Api

Google Sheets Add-on är ett plugin som du installerar i ditt Google Sheets konto.
När det är installerat så får du tillgång till all API data direkt i Google Sheets.

Du kan ladda ner Aktiekurser, Rapportdata och Nyckeltal direkt till Google Sheets.

Läs mer...