Rörelsemarginal (%)

Även kallad EBIT-marginal.

Rörelsemarginal   = Rörelseresultat/Omsättning

Rörelsemarginal visar hur stor andel av omsättningen som är kvar efter alla verksamhetskostnader innan finansiella kostnader och skatt.

Att tänka på

  • En högre marginal är oftast positiv då det visar att bolag ökar resultatet mot Omsättningen.
  • Branscher med stora kostnader har ofta låg EBIT marginal.

Relaterade nyckeltal