Sparade filter

Du kan bygga flera färdiga Sparade filter som du snabbt kan byta mellan när du analyserar bolag.

Följande data sparas i Sparade filter

Sparade filter

I sparade filter så sparar du

  1. Dina valda Nyckeltal med sorting och min, max värden
  2. Valda Instrument, Länder, Bransch

Skapa nytt Sparat Filter

Sparade filter

  1. 'Spara Nytt' knappen
  2. Välj ett namn
  3. 'Spara'

Ändra ett Sparat Filter

Sparade filter

  1. Gå till Sparade Filter
  2. Välj Ändra på det filter du vill arbeta med
  3. Välj alternativ