Analysera - graf

På analysera finns en tabell med rapportdata och en graf där du kan välja vilka värden som ska visas.

Läs mer om Analysera rapportdata tabellen

Graf översikt

analysera finansiell data

  1. Välj värde att visa i grafen. Du kan välja olika värden från olika rapport grupper. Max 16st.
  2. Valda värden som visas i grafen.
  3. Graf.

Ändra graf värde

analysera finansiell data

  1. Dölj eller visa värde.
  2. Skapa ny axel som passar valt värde.
  3. Ta bort värde.

Att skapa en ny axel är bra om du vill visa små och stora värden i samma graf. De små värdena kommer inte synas bra om du inte skapar en ny axel.