P/B-tang

P/B-tang = Price / Tangible Book Value

Price = Aktiekurs.
Tangible Book Value = Eget Kapital – Immateriella tillgångar.

Till skillnad från P/B-tal så räknar man bort immateriella tillgångar som t.ex. varumärke och goodwill från eget kapital.

Nyckeltalet används till att visa hur bolagets Eget Kapital efter immateriella tillgångar, värderas i relation till aktiekursen.

Att tänka på

  • Tillgångar kan vara svårt för vissa bolag att värdera och ge ett missvisande P/B tal.

Relaterade nyckeltal