E/EV (%)

E/EV  = Earnings/Enterprise Value

Earnings = Vinst
EV =Börsvärde + nettoskuldsättning. 

Visar Vinsten i relation till Enterprise Value.

Att tänka på

  • Ett högt värde är bra.
  • E/EV=33% betyder att Vinsten är en tredjedel av bolagets Enterprise Value.

Relaterade nyckeltal