Beräkningar

Denna sidan ger dig en övergripande bild av de olika beräkningar som sker på Börsdata.

Målet med Börsdata är att kunna analysera bolag och ha så många olika beräkningar som möjligt för ett bolag. Varje beräkning berättar en del om bolaget och tillsammans ger de en förståelse som du som investerare kan använda i dina beslut.

Olika typer av beräkningar

Alla beräkningar börjar med bolagets rapportdata och aktiekurs. Vilken data som används beror på nyckeltalet.

Många nyckeltal använder en kombination av rapportdata och aktiekurs men det finns nyckeltal som bara beräknas på rapportdata och nyckeltal som bara beräknas på aktiekurser (teknisk analys).

Aktiekurs

Aktiekursen kan beräknas med senaste, högsta och lägsta värde, beroende på om vi beräknar historik eller senaste löpande värde.

Aktiekurs- Senaste värde

Senaste värde är beräknas på senaste R12 rapportdata och senaste aktiekursen. För bolag där vi har intradag (dagskurser) beräknas värdet löpande under dagen. För bolag där vi bara har slutkurser (End-Day) så beräknas värden en gång per dag.

Aktiekurs - Historik

Historik för ett nyckeltal beräknas vanligtvis på årets rapportdata och medelvärdet av rapportperiodens aktiekurs.

Om vi beräknar P/E för 2019 så använder vi helårsrapporten för 2019 (Vinst per aktie) och aktiekursens medelvärde för 2019.

Många nyckeltal (Som tex P/E) kan även beräknas på Högsta eller Lägsta aktiekursen för att se hur nyckeltalet har förändrats under ett år. Detta kan skapa en så kallad trendkanal.

Aktiekurs - Högsta värde

Historiska nyckeltal kan beräknas med rapportperiodens högsta aktiekurs. Dvs det högsta värdet som aktiekursen har haft under den perioden.

Aktiekurs - Lägsta värde

Historiska nyckeltal kan beräknas med rapportperiodens lägsta aktiekurs. Dvs det lägsta värdet som aktiekursen har haft under den perioden.

Snittberäkning

Snitt värdet under tre år är samma sak som medelvärdet av de senaste tre åren.

Många gånger är det intressant att se ett medelvärde av tex P/E för senaste tre åren. Det tar bort kraftiga rörelser för ett enskilt år, och kan ge ett mer rättvist värde. Särskilt i Screener om du jämför med hundratals bolag.

Tillväxtberäkning %

För tillväxt (utveckling) använder vi en beräkning som kallas CAGR. CAGR står för Compound Annual Growth Rate och är en vedertagen tillväxtberäkning för aktier. CAGR visar procentuellt hur stor avkastning du fått på bolaget under en vald period.

Summa

Flera nyckeltal kan beräkna summan av flera år. Summan är alla värden under den valda period.

Det kan tex vara intressant att se den totala Utdelningen under 5år när du screenar bolag.

Tekniskanalys

Nyckeltal för teknisk analys beräknas helt på aktiekursdata. Vanliga nyckeltal är RSI eller Glidande medelvärden.