EV/FCF

EV/FCF= Enterprise Value / Fritt Kassaflöde

EV = Börsvärde + nettoskuldsättning
FCF =  Free Cash Flow

Ju lägre förhållandet är mellan EV och Fritt Kassaflöde, desto snabbare kan ett företag betala tillbaka skulder eller skapa vinst.

Att tänka på

  • Ett lågt värde är bra.

Relaterade nyckeltal