Omsättningshastighet

Omsättningshastighet = Omsättning/Totala Tillgångar

Omsättningshastigheten visar förhållandet mellan bolagets omsättning och totala tillgångar.

Nyckeltalet visar hur ofta tillgångarna omsätts. Nyckeltalet används för att se hur effektivt bolaget använder sina tillgångar.

Ett högt värde är bra då du som investerare vill att bolaget effektivt ska kunna omsätta sina tillgångar och varulager så fort så möjligt.

Att tänka på

  • Ett högt värde är positivt.
  • Omsättningshastigheten = 3 visar att bolagets Tillgångarna omsätts tre gånger i bolaget.

Relaterade nyckeltal