Omsättningshastighet

Omsättningshastighet = Omsättning/Totala Tillgångar

Omsättningshastigheten visar förhållandet mellan bolagets omsättning och totala tillgångar.

Nyckeltalet visar hur ofta tillgångarna omsätts. Nyckeltalet används för att se hur effektivt bolaget använder sina tillgångar.

Ett lågt värde är bra då du som investerare vill att bolaget effektivt kan omvandla sin försäljning till tillgångar. Ett högt värde kan visa att bolaget har problem att öka sina tillgångar.

Att tänka på

  • Ett högt värde är positivt.
  • Omsättningshastigheten = 3 visar att bolagets Tillgångarna omsätts tre gånger i bolaget.

Relaterade nyckeltal