Instruktionsfilm

Instruktionsfilm för viktigaste sidor och tjänster för börsdata.  Screener ,Strategier, TA, Bolagssidor och Excelexport.

tabellen för nyckeltalNyckeltalstabellen

Genom nyckeltalstabellen kan du se de viktigaste nyckeltalen med en snabb och enkel överblick över historiken för varje nyckeltal. Samtidigt finns det ett branschsnitt för ett mer effektiv jämförelse mot de övriga bolagen inom branschen. För de flesta bolag med tillräckligt lång rapporthistorisk kan du ta fram 10 års historik på nyckeltalsutvecklingen. 

tabellen för nyckeltalUppdatering av nyckeltal

Nyckeltalen uppdateras kvartalsvis i samband med när bolagen släpper sina delårsrapporter och bokslut. Aktiekurserna uppdateras dagligen. Detta ger alltid aktuella och uppdaterade nyckeltal. Dessutom senaste nyckeltalsvärdet är alltid beräknad på rullande 12 månaders värden. Vilket innebär att den beräknas på senaste fyra rullande delårsrapporter och bokslut. 

Du kan se senaste uppdateringen både på rapportperiod och aktiekurs direkt under nyckeltalstabellen. 

rapport och aktiekurs datumTillväxtnyckeltal
Det finns fem olika tillväxtnyckeltal på nyckeltalstabellen: 

Omsättningstillväxt
Vinsttillväxt
Utdelningstillväxt
Tillväxt på Eget Kapital
Tillväxt på Fritt kassaflöde

Tillväxtnyckeltalen går att hitta direkt i nyckeltalet. Exempelvis utdelningstillväxt kan du hitta direkt under nyckeltalet utdelning. Genom att klicka på nyckeltalet och får du fram ett nytt fönster. Där du sen väljer Jämför Bransch. Där finns senaste årets utdelningstillväxt, utdelningstillväxt för årlig tillväxt mellan 1 till 10 år och jämförelse på utdelningstillväxten inom alla bolag i samma bransch. 

nyckeltal för tillväxt


Alla nyckeltal i nyckeltalstabellen
Nyckeltalstabellen är indelad i fem huvudgrupper och innehåller nästan 50 olika nyckeltal. Nedan kommer alla nyckeltal sorterad i huvudkategorier. 

Översikt

Direktavkastning
P/E 
P/S 
P/B 
Utdelning 
Vinst / aktie
Omsättning / aktie
Eget kapital / aktie

Värdering

EV/EBIT  
EV/EBITDA 
EV/E 
EV/FCF 
EV/OP 
EV/S  
E/EV -%
EBIT/EV -%
P/B-tang
PEG 

Utdelning & FCF

Utdelning 
Direktavkastning
Utdelningsandel
Yield-on-Cost
Total direktavkastning
FCF
FCF-marginal-%
Capex
Utdelning / FCF
Vinst / FCF

Lönsamhet

Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
FCF-marginal
Ebitda-marginal
ROE
ROA
ROA-G
ROIC
ROC

Skuldsättning

Soliditet
Skuldsättning
Nettoskuld
Nettoskuld / Ebitda
Omsättningshastighet
Balanslikviditet
Rörelsekapital / Långsiktiga skulder
Kassa
Immateriella Tillgångar
Rörelsekapital