EV/S

EV/S = Enterprise Value/Sales

EV = Börsvärde + nettoskuldsättning   
Sales = Omsättning

Till skillnad från P/S så tar EV/S även hänsyn till nettoskulden.
Två bolag med samma P/S kan ha olika nettoskuld vilken skulle visas med hjälp av EV/S.

Generellt ligger EV/S mellan 1 och 3.

Att tänka på

  • Ett lågt värde är bra.
  • Mindre än 1 betraktas som ett lågt förhållande. Allt över 3 kan betraktas som högt.

Relaterade nyckeltal