P/E

P/E är det vanligaste nyckeltalet för se hur mycket du betalar för en aktie.

P/E står för Pris/'Vinst per aktie' och säger hur många gånger årsvinsten som en aktie handlas för.

Om en aktie har PE=10 så värderar marknaden bolaget till 10 gånger mer än vad bolaget gör i vinst per aktie.

P/E  =  Aktiekurs/Vinst per aktie

PE=10 betyder att du får betala 10 gånger vinsten för en aktie.
Historiskt har ett normalt P/E varierat mellan 15-30.
Idag har många bolag ett högt P/E då marknaden förväntar kraftig tillväxt i bolaget.

 Exempel - Datum: 2021-02-21   
 Evolution Gaming har aktiekurs 1078kr med en Vinst per aktie 16,2kr (Q4-2021).   
 PE= (1078/16,2) = 66,5   

Att tänka på

  • Ett högt P/E kan betyda att bolaget är övervärderat, eller att marknaden förväntar en hög tillväxt.
  • Ett högt P/E betyder ofta att bolaget har hög risk. Aktiekursen kan snabbt rasa om bolaget inte kan leverera hög tillväxt.
  • Negativt P/E visar att bolaget inte har någon vinst. Ett bra alternativ är då att se på P/S.
  • Om bolaget ökar antalet aktier så sjunker vinsten per aktie. Detta gör att P/E ökar för bolaget.

Relaterade nyckeltal