#Immateriella tillgångar (%)

Immateriella tillgångar = Immateriella tillgångar/Totala Tillgångar

Andelen av immateriella tillgångar i relation till bolagets totala tillgångar.

Totala Tillgångar

Totala Tillgångar är samtliga tillgångar och skulder i bolaget.

Immateriella tillgångar

Immateriella tillgångar är företagets tillgångar som inte går att ta på. Detta betyder inte att de är mindre värdefulla än de fysiska. Ofta finns ett företags största värde bland de immateriella tillgångarna.
Exempel är varumärken, patent, logotyper, goodwill, egenutvecklad teknik, forskning, dataspel, musik, film.

Då Immateriella tillgångar är en del av Totala tillgångar så vill du som investerare veta hur stor del av Tillgångarna som utgör Immateriella tillgångar.

För vissa branscher (tex spelbolag eller läkemedelsbolag) så är ett högt värde naturligt då mycket av bolagets värde finns i Immateriella tillgångar (spel, patent, forskning).

Du behöver jämföra bransch och läsa i rapporten vad som ingår i bolagets immateriella tillgångar.

Att tänka på

  • Ett högt värde säger att en stor del av bolagets tillgångar är Immateriella tillgångar.
  • Ett högt värde behöver inte vara bra eller dåligt. Läs bolagsrapporten för att förstå exakt vad som är Immateriella tillgångar.

Relaterade nyckeltal