P/B

P/B- tal står för 'Price/Bookvalue' vilket betyder Aktiekurs/Eget kapital.

P/B = Aktiekurs/Eget kapital per aktie

Eget kapital per aktie = (Tillgångar - skulder) / antal aktier.  

Eget kapital kallas även det bokförda värdet i bolaget och hittas i bolagets balansräkning. Eget kapital är bolagets egna medel.

Nyckeltalet används till att visa hur företagets Eget kapital värderas i relation till aktiekursen. P/B är ett av flera värderingsnyckeltal.

Snittet för P/B-tal brukar ligga mellan 1,4 - 2,4 och varierar kraftigt beroende på hur kapitalintensivt företaget är och tillgångarnas lönsamhet.

Att tänka på

  • Ett lågt värde är bra.
  • P/B=3 betyder att Aktiekursen är tre gånger högre än bolagets Eget Kapital.
  • Tillgångar kan vara svårt för vissa bolag att värdera och ge ett missvisande P/B tal.

Relaterade nyckeltal