P/S

P/S = Aktiekurs/Omsättning Per Aktie

P/S står för 'Price/Sales' vilket betyder Aktiekurs/Omsättning per aktie.

Omsättning (Nettoomsättning) är bolagets faktiska försäljning.
Nyckeltalet används när man ska bedöma hur mycket varje omsättningskrona värderas i förhållande till aktiekursen.

Bra för att värdera unga tillväxtbolag

Nystartade snabbväxande bolag har ofta negativ vinst och saknar då P/E värde.
Dessa bolag lever på lån och det tar tid innan bolaget visar vinst.
P/S som mäter omsättning (försäljningen) kan då vara ett alternativt värderingsmått.

Var dock försiktig då P/S inte säger något om bolagets lönsamhet.
Alla bolag kan få en hög omsättning men bolaget måste kunna visa vinst för att överleva.

Att tänka på

  • P/S säger inget om bolagets lönsamhet. Var därför försiktigt med P/S värderingen.
  • P/S varierar kraftigt beroende på branch.
  • P/S kan användas om P/E är negativ eller saknas. Om bolaget inte visar vinst, så är P/S ett bra alternativt värderings nyckeltal.
  • P/S ökar om bolaget ökar antalet aktier. (Utspädning)

Relaterade nyckeltal