Vinst/FCF (%)

Vinst/FCF = Vinst/Fritt Kassaflöde

Vinst/FCF visar hur stor andel av vinsten motsvarar bolagets fria kassaflöde.
Visar om bolagets vinst ligger i närheten av bolagets fria kassaflöde.

Att tänka på

  • Ett värde mindre 100% visar att vinsten är lägre än det fria kassaflödet.
  • Ett värde som är större än 100% visar att vinsten är större än det fria kassaflödet.

Relaterade nyckeltal