Nettoskuld/EBITDA

Nettoskuld/EBITDA

Nettoskuld/EBITDA visar relationen mellan Nettoskuld och EBITDA.

EBITDA står för 'Earnings before Interest and Taxes, Depreciation and amortization' vilket betyder resultat före räntekostnader, skatter, nedskrivningar och avskrivningar.

Nettoskuld visar bolagets skuldsättning och ska vara så låg som möjligt. Nettoskuld/EBITDA visar hur stor Nettoskulden är mot bolagets resultat (EBITDA).

Vissa branscher (tex fastigheter, olja & gas, sjöfart) med hög belåning har ofta högt Nettoskuld/EBITDA. Jämför alltid mot bolag i samma bransch.

Att tänka på

  • Nettoskuld/EBITDA = 3 visar att Nettoskulden är 3 gånger mer än bolagets resultat (EBITDA).
  • Nettoskuld/EBITDA ska vara så lågt som möjligt, men ej negativt.
  • Om Resultatet (EBITDA ) är Negativt så blir Nettoskuld/EBITDA negativt.

Relaterade nyckeltal