Vinst per aktie

Vinst per aktie (VPA) eller Earnings Per Share (EPS).
Ett viktigt nyckeltal som berättar hur stor vinst bolaget ger per aktie.

Vinst per aktie = Vinst/Antal aktier

Vinst = Vinst efter skatt och utdelning
Antal aktier = redovisade utestående aktier

Som aktieägare vill du veta hur stor del av vinsten du får per aktie.

Att tänka på

  • Vinst per aktie är ett bra värde på om bolaget är lönsamt.
  • Nästa steg är oftast att jämföra mot aktiekursen och du får då nyckeltalet P/E.
  • Var uppmärksam på om bolaget ökar antalet aktier då det innebär att vinsten per aktier späds ut.

Relaterade nyckeltal