Skuldsättningsgrad

Skuldsättningsgrad = Totala Skulder/Eget Kapital

Skuldsättningsgrad visar hur mycket skulder bolaget har i förhållande till eget kapital.

Nyckeltalet används för att se bolagets finansiella risk. Man kan säga att Skuldsättningen är ett omvänt nyckeltal för Soliditet.

Vissa branscher (tex olja & gas, banker) med hög belåning har ofta hög Skuldsättningsgrad. Jämför alltid mot bolag i samma bransch.

Att tänka på

  • Lågt värde är bra.
  • Skuldsättningsgrad=3 visar att det finns 3 gånger mer skulder än Eget Kapital.
  • Skuldsättningsgrad mindre än 1 visar att det finns större Eget Kapital än skulder.
  • En hög Skuldsättningsgrad visar att bolaget har låg Soliditet.

Relaterade nyckeltal