EV/EBIT

Ett favorit nyckeltal hos många investerare.

EV/EBIT =  Enterprise Value / Earnings before Interest and Taxes

EV = ( Enterprise Value). Börsvärde + Nettoskuldsättning
EBIT = (Earnings before Interest and Taxes). Resultat före räntekostnader och skatter
Börsvärde = Aktiekurs * Antal Aktier. 

EV/EBIT är ett viktigt värderings nyckeltal som ofta används tillsammans med P/E.
Skillnaden mot P/E är att EV/EBIT även räknar med Nettoskulden.

Om bolaget ökar sin Nettoskulden så kommer även EV/EBIT att öka. Detta skulle inte synas i P/E.

Att tänka på

  • Ett lågt värde betraktas som en billigare aktie.
  • EV/EBIT följer ofta P/E värdet.
  • Om EV/EBIT skiljer mycket mot P/E så kan det bero på att bolagets Nettoskuldsättning ökar eller minskar.
  • Jämför alltid bolag inom samma bransch för att uppskatta ett rimligt värde.

Relaterade nyckeltal