ROC (%)

ROC =  EBIT/Investerat Kapital

Investerat Kapital = Omsättningstillgångar-kortfristiga skulder-kassa.   
EBIT = Rörelseresultat (resultat före räntor och skatter)

ROC står för Return on Capital och betyder avkastning på investerat kapital.

Nyckeltalet visar bolagets avkastning på de investeringar som gjorts i bolaget. Investerare vill veta att bolaget kan omvandla det investerade kapitalet till en bra avkastning.

ROC används för att se hur effektivt det investerade kapitalet används.

ROC passar bra på branscher som gör stora investeringar. Om ett bolag har högre ROC än sina konkurrenter så är bolaget bättre på att få avkastning på sina investeringar och kan ha konkurrens fördel eller så kallad vallgrav.

Jämför bolag i samma bransch för att skapa dig en bild av vad som är bra ROC.

Att tänka på

  • ROC ska vara så högt som möjligt. Det visar att bolaget kan använda sitt investerat kapital för att skapa lönsamhet.
  • Om ROC är 15 så är Rörelseresultat 15 öre för varje investerad krona.
  • Engångsposter kan ge missvisande ROC.

Relaterade nyckeltal