Integritetspolicy

Personuppgifter

Börsdata värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information Börsdata samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på Webbplatsen i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Börsdata Sverige AB (556903-5487) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

  • Vi samlar in din information endast med ditt samtycke
  • Vi samlar bara in den minsta mängd information som är nödvändig för att driva vår programvara och våra tjänster
  • Vi säljer eller delar inte din information med någon annan

Vilka personuppgifter behandlar vi och Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på Webbplatsen genom cookies i syfte att administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund.

De personuppgifter som Börsdata behandlar är Användarnamn, epost-adress och det IP-nummer som användaren har vid varje betalning. Användarnamn och epost-adress behövs för inloggning, köp och kommunikation. IP-nummer behövs för att uppfylla lagkrav om momsbetalning till EU (MOSS).

Uppgifterna kan även användas för kundundersökningar, nyhetsbrev samt för interna statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per e-post, om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund.

Om hela eller delar av Börsdatas verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

Börsdata använder Googles och Facebooks annonstjänster.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har certifieringsteknik (SSL) för webbläsare och stark envägs-kryptering av lösenord. Vidare skyddas websidan och databaser av säkerheten hos Microsoft Azure.

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Om du samtyckt till att vara registrerad kund/medlem hos Börsdata sparas dina uppgifter tills du avregistrerar dig. Du kan när som helst avregistrera dig som kund genom att kontakta Börsdata via mail.

Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter

Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på Webbplatsen. Den kan alltså inte skickas per e-post. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter.

Länkar

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart Webbplatsen. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Notera att Börsdata inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

Ändringar i Integritetspolicy

Börsdata förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på Webbplatsen.

Google Add-on API Connector

Google-inloggning autentiserar din identitet och ger dig möjlighet att dela viss personlig information med oss, till exempel din e-postadress. Informationen du lämnar hålls strikt konfidentiellt.

Börsdata Google Add-on är gratis. Ingen betalningsmetod krävs för att ladda ner tillägget. Du måste dock vara en betalande kund på Börsdata.se för att få tillgång till API Data och API KEY.

Börsdata Google-tillägg använder Google OAuth 2.0-protokollet för autentisering utan att användaren behöver dela sina inloggningsuppgifter med oss. OAuth tillåter också säker åtkomst till användarens data, vilket krävs av tilläggen, och informationen finns strikt i ditt Google-konto.

  • Vi lagrar inte någon av dina Google-kontodata på våra servrar.
  • Vi har ingen åtkomst till dina personliga Google-filer.
  • Syftet med tillägget Börsdata Google Sheets är bara att ge dig tillgång till våra API-data med din unika APIKEY.

Om din personliga information ändras, eller om du inte längre önskar vår tjänst, kan du radera eller inaktivera den genom att avinstallera vårt Google-tillägg eller genom att kontakta oss.

Varumärken

Varumärken och logotyper som förekommer på denna webbplats tillhör Börsdata Sverige AB eller annan tredje part. Du får inte använda Varumärkena utan skriftligt tillstånd från den som äger Varumärkena.

Copyright

Materials such as the images and text, the Products and the Services on this Website are protected by copyright law and/or other legislation regarding intellectual property; all unauthorised use of the Materials, Products or Services on this Website may breach such legislation.

Cookies

Läs om cookies under Cookie Policy sidan.


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Gör alltid en egen analys innan du handlar värdepapper som aktier.


Senaste ändrad 2021-04-08