Börsdata Excel Plugin

Denna tjänst kräver en API Nyckel, Excel och Windows.
API Nyckel är endast tillgänglig för 12/24 månaders PRO medlemmar.

Ladda ner plugin från Github.

Excel Plugin gör att du kan ladda ner Aktiekurser, Rapportdata och Nyckeltal direkt till Excel.

Skapa din egna dashboard och ladda in senaste data varje gång du öppnar filen.

Du behöver ingen programmeringskunskap utan kan direkt i Excel få tillgång till all vår data via API.

  • Aktiekurser för hela Norden. Upp till 20års historik. (Endast Slutkurs, Ej Intradag)
  • Rapportdata för hela Norden. Upp till 20 helårsrapporter eller 40 delårsrapporter.
  • Nästan 300st Nyckeltal med historik.
  • Över 2000st Screener värden.

Hämta alla instrument och bolag

Hämta alla instrument med senaste aktiekurs, bransch, sektor och lista.

Instruments 

Hämta Aktiekurser

Hämta upp till 20 års aktiekurser. (Endast Slutkurs, Ej Intradag)

Stockprice

Hämta Rapportdata

Rapportdata för helår, R12 eller Kvartal. Upp till 40 delårsrapporter.

Reports

 

Hämta Screener nyckeltal

Över 2000 nyckeltal och beräkningar från screener. 
Kopiera Excel funktionen direkt från Terminalen in i Excel. 

Screener