Utdelningsandel (%)

Utdelningsandel visar ett företagets utdelning i relation till vinst per aktie.

Utdelningsandel = Utdelning/Vinst Per Aktie

Visar hur mycket av företagets vinst i procent, som delas ut till aktieägare . Kombineras ofta med Direktavkastning för att se om utdelningen är hållbar över tid.

Utdelningsandel

Normal Utdelningsandel är oftast mellan 20-60%. Bolaget behåller en del av vinsten för att växa och investera.

Om Utdelningsandel är över 100% så är detta ett stort varningstecken. Bolaget delar ut mer pengar än sin vinst. Detta är inte hållbart över tid. Ibland beror det på att bolaget inte vill sänka sin utdelningshistorik, eller att bolaget har en stor kassa som de vill dela ut. Oavsett anledning så behöver du som investerare hitta orsaken.

Att tänka på

  • Normal Utdelningsandel är oftast mellan 20-60%.
  • Ett högt värde innebär att bolaget delar ut stor del av sin vinst. Viktigt att förstå varför detta sker.

Relaterade nyckeltal