EV/E

EV/E = Enterprise Value / Earnings

EV = Börsvärde + nettoskuldsättning
Börsvärde = Aktiekurs * Antal Aktier. 
Earnings = Vinst

EV/E är ett värderings nyckeltal som till skillnad mot P/E tar hänsyn till Nettoskulden.

Två bolag med samma P/E men med olika nettoskuld bör vara olika attraktiva att äga. En låg nettoskuld är bättre för bolaget på längre sikt. Detta kan visas med hjälp av EV/E.

Att tänka på

  • Lågt värde är bra.
  • EV/E tar till skillnad mot P/E hänsyn till Nettoskulden

Relaterade nyckeltal