FCF Marginal (%)

FCF marginal = Fritt Kassaflöde/Omsättning

Fritt kassaflödesmarginal och visar bolagets fria kassaflöde i relation till omsättningen.

FCF Marginal visar hur stor del av bolagets kassaflöde som sparas i kassan. Det ger även en bild av hur mycket investeringar ett bolag gör i förhållande till bolagets omsättning.

Att tänka på

  • En ökande marginal är oftast positiv då det visar att bolag ökar Fritt Kassaflöde mot Omsättningen.

Relaterade nyckeltal