Soliditet (%)

Soliditet  = Eget Kapital/Totala Tillgångar

Soliditet visar hur ett företags totala tillgångar ser ut i relation till dess skulder.

Som investerare vill du veta hur stor del av bolagets tillgångar som är finansierat med Eget kapital och hur stor del som är lån.

Nyckeltalet används för att se bolagets långsiktiga finansiella styrka och betalningsförmåga.

Att tänka på

  • Hög Soliditet är bra för det visar att bolaget har ett bra eget kapital.
  • Hög Soliditet är ett tecken på att bolaget är stabilt och kan klara motgångar och har lättare att få framtida lån.
  • Bolag med låg Soliditet har i regel stora lån och lite eget kapital.

Relaterade nyckeltal