EV/EBITDA

Ett värderings nyckeltal.

 EV/EBITDA = Enterprise Value / Resultat före räntekostnader, skatter, nedskrivningar och avskrivningar.
 EV = Börsvärde + nettoskuldsättning.
 EBITDA = Resultat före räntekostnader, skatter, nedskrivningar och avskrivningar.
 Börsvärde = Aktiekurs * Antal Aktier. 

Till skillnad mot EV/EBIT så tar EV/EBITDA även hänsyn till avskrivningar och nedskrivningar. Beräkningen sker helt enkelt lite högre upp i resultaträkningen.

Att tänka på

  • Ett lågt värde betraktas som en billigare aktie.
  • EV/EBITDA innehåller många justeringar och används ibland av företag för att skapa en bättre bild än vad som är sant.
  • Jämför alltid bolag inom samma bransch för att uppskatta ett rimligt värde.

Relaterade nyckeltal