Nettoskuld (%)

Nettoskuld  = Nettoskuldsättning/Totala tillgångar

Nettoskuldsättningen= räntebärande skulder-kassa-kortsiktiga placeringar. 

Nettoskuldsättning visar hur mycket räntebärande skulder som finns i bolaget i förhållande till totala tillgångar. Detta visar om bolaget på kort sikt kan lösa sina skulder.

Nyckeltalet används för att se bolagets räntekänslighet och finansiella risk. Låg eller negativ Nettoskuld är bra.

Om bolaget har mer i tillgångar än skulder så blir Nettoskulden negativ. Negativt värde innebär att bolaget kan betala av sina skulder och ändå ha likvida medel för nya investeringar.

Vissa branscher (tex fastigheter, olja & gas, sjöfart) med hög belåning har ofta hög Nettoskuld. Jämför alltid mot bolag i samma bransch.

Att tänka på

  • Låg eller Negativ Nettoskuld är bra.
  • Ett minusvärde är positivt eftersom bolagets räntebärande tillgångar då överstiger räntebärande skulder.

Relaterade nyckeltal