Utdelning/FCF (%)

Utdelning/FCF = Utdelning/Fritt Kassaflöde

Utdelning/FCF visar hur stor andel av fritt kassaflöde som går till utdelningar.
Nyckeltalet visar om bolagets fria kassaflöde klarar av att finansiera utdelningarna.

Att tänka på

  • Ett värde mindre 100% visar att utdelningen är lägre än det fria kassaflödet.
  • Ett värde som är större än 100% visar att utdelningen är större än det fria kassaflödet och bolaget måste finansieras på annat sätt som via lån eller kassan.

Relaterade nyckeltal