Rörelsekapital/Långfristiga skulder

Rörelsekapital/Långfristiga skulder

Rörelsekapital = Omsättningstillgångar - Kortfristiga Skulder 

Rörelsekapital/Långfristiga skulder visar relationen mellan rörelsekapital och långsiktiga skulder.

Ett värde på 3 säger att bolaget har tre gånger så mycket Rörelsekapital som Långfristiga skulder.

Rörelsekapital

Rörelsekapital är det kapital bolaget behöver för att finansiera den löpande verksamheten.

Långfristiga skulder

Långfristiga skulder är oftast banklån som löper över längre tid än ett år.

Att tänka på

  • Ett högt värde är positivt.
  • Nyckeltalet visar bolagets finansiell styrka och bör inte understiga 1.

Relaterade nyckeltal