Eget kapital/aktie

Eget kapital visar det Egna kapitalet för en aktie.

 Eget kapital per aktie= (Totala tillgångar-Totala Skulder)/Antal aktier

Eget kapital kallas även det bokförda värdet i bolaget och hittas i bolagets balansräkning. Man kan även säga att Eget kapital är bolagets Nettoförmögenhet.

Ett stort eget kapital gör att bolaget står stadigt i sämre tider och inte behöver ta lån för att överleva. Genom att bolaget sparar vinsten så ökar det egna kapitalet.

Att tänka på

  • Ett högt värde är bra.

Relaterade nyckeltal