Capex (%)

Capex  = Capex/Operativ Kassaflöde

Capex står för 'Capital Expenditures' och kan sammanfattas som investeringar (Inklusive förvärv och avyttringar).

Capex (%) visar bolagets totala investeringsbehov i relation till operativa kassaflödet.

Vad är Capex?

Capex är större kostnader för att köpa eller reparera en tillgång i bolaget.

Capex kan tex vara inköp av maskiner, inköp av IT-system, bygga ny fabrik eller köpa nytt patent.

Branscher med höga investeringar i verksamheten har generellt ett högt Capex.

Att tänka på

  • Ett högt värde på Capex (%) visar att bolaget ... ??

Relaterade nyckeltal