Bruttomarginal (%)

Bruttomarginal = Bruttoresultat/Omsättning

Bruttomarginal visar hur stor andel av omsättningen som är kvar efter direkta kostnader för verksamheten som varu- och materialinköp.

Nyckeltalet är mest användbart för handels-, tillverknings-, och produktionsbolag.

Att tänka på

  • En högre marginal är oftast positiv då det visar att bolag ökar resultatet mot Omsättningen.
  • Branscher med stora kostnader har ofta låg Bruttomarginal.

Relaterade nyckeltal