Omsättning per aktie

Omsättning per aktie visar bolagets försäljning för en aktie.

Omsättning per aktie = Omsättning/Antal aktier

Omsättningen är den totala försäljningen av de varor och tjänster ett bolag erbjuder. Omsättningen kallas även totala intäkter.

Omsättningen är ett viktigt värde för dig som investerare.

Omsättningen visar om bolaget har tillväxt eller om bolaget är på tillbakagång. En ökande Omsättningen är positivt då det visar att bolaget ökar sin försäljning och det kan leda till ökade vinster.

Att tänka på

  • Omsättning per aktie är ett bra värde på om bolaget har tillväxt.
  • Nästa steg är oftast att jämföra mot aktiekursen och du får då nyckeltalet P/S.
  • Var uppmärksam på om bolaget ökar antalet aktier då det innebär att Omsättning per aktier späds ut.

Relaterade nyckeltal