PEG

PEG =  (Price/Earnings)/Growth

Price/Earning (P/E) = Aktiekurs / Vinst per aktie (VPA).
Growth = Senaste VPA / Föregående års VPA.

Nyckeltalet används när man ska bedöma aktiens värdering i förhållande till företagets vinsttillväxt och P/E värdering. Med vinsttillväxt menas tillväxt på 'Vinst per aktie'.

En P/E tal på 10 som har en årlig vinsttillväxt på 10 % har ett PEG 1.
En värdering på 1 anses vara ett rättvist värde för tillväxt, och allt som är över 1 är högvärderat.

Att tänka på

  • PEG är bra att kombinera med PE. Ett högt PE kan vara motiverat om PEG är mellan 0 och 1.
  • Om vinst per aktie (VPA) minskar från föregående år så blir PEG negativt.
  • Ett bolag som ökar antalet aktier minskar VPA (utspädning av aktier). Detta kan leda till negativt PEG, även om bolaget ökar vinsten.

Relaterade nyckeltal