Balanslikviditet

 Balanslikviditet = Omsättningstillgångar/Kortsiktiga Skulder

Balanslikviditet visar bolagets kortsiktiga betalningsförmåga.

Bolagets Tillgångar brukar delas i två grupper.
Anläggningstillgångar och Omsättningstillgångar.

Omsättningstillgångar

Omsättningstillgångar är värden i bolaget som kan säljas eller omvandlas till värde på kort tid. Det är Omsättningstillgångar som finansierar bolagets daglig verksamhet. Detta kan vara pengar på banken, lager eller kund fodringar.

Kortsiktiga Skulder

Kortsiktiga Skulder är skulder som normalt ska betalas inom ett år.
Detta kan vara skatteskulder, skulder till anställda eller lån.
Bolaget måste alltid ha medel för att kunna hantera Kortsiktiga Skulder.

Att tänka på

  • Ett högt värde är positivt.
  • Balanslikviditet bör ligga över 2 för att bolaget snabbt ska kunna lösa sina Kortsiktiga Skulder.
  • En låg Balanslikviditet kan betyda att bolaget får svårt att betala sina skulder.

Relaterade nyckeltal