ROE - Avkastning på Eget Kapital (%)

ROE = Vinst / Eget Kapital

ROE står för 'Return on Equity' och betyder Avkastning på Eget Kapital.
ROE visar hur bra bolaget skapar vinst i förhållande till det Egna Kapitalet.

Som aktieägare har du betalt för bolagets egna kapital och du vill få en bra avkastning. Ett högt ROE visar att bolaget skapar bra avkastning på det egna kapitalet.

ROE kan vara missvisande då det använder Eget Kapital som kan innehålla stora skulder. Om bolaget har stora skulder så kan ROE bli för högt. Ett bra alternativ är då att använda nyckeltalet ROA.

Att tänka på

  • Ett högt värde är bra.
  • Eget Kapital kan innehålla mycket skulder vilket ger missvisande ROE.

Relaterade nyckeltal